Bettine Vriesekoop

Chinese wijsheid in een balletje

Het spel van Tao

Haar liefde voor tafeltennis leidde bij Bettine Vriesekoop tot een diepgaande interesse in China. In haar sportloopbaan en haar verdere leven zou een taoïstische levenshouding haar steun en houvast geven. Wat houdt deze Chinese filosofie van de wijsgeer Laozi dan in, wat heeft Bettine ervan geleerd en wat kunnen ook wij van de Tao leren?

Bettine legt dit uit aan de hand van persoonlijke ervaringen: als tafeltennisster die mede door haar Chinese inzichten de absolute top haalde, als correspondente voor NRC Handelsblad in Peking, als schrijfster en tegenwoordig ook als tafeltennistrainster.

Naast deze biografische schetsen bezorgt Vriesekoop ons ook een – bescheiden – leerboek aan de hand van verzen uit het Tao-boek Dao de jing. Daarbij geeft ze ons simpele oefeningen om in het spel de balans te vinden. De Chinese wijsheid die zij met bat en balletje uitdraagt, maken van haar trainingen zodoende ook lessen voor het dagelijkse leven.

Verschijnt in mei 2024

Chinese wijsheid in een balletje | Bettine Vriesekoop | 13,5 x 21,5 cm | paperback | ca. 160 blz. | € 20,00 | ISBN 978 94 93319 17 2