Jules Coenegracht

Gezichten van zondaars

Is een zondige gedachte de regel of de uitzondering? En een zondige handeling? Is het beter om lusten en driften te onderdrukken, of is het juist natuurlijker ze toe te laten, ze misschien zelfs te koesteren?

Dat zijn vragen waarmee een activist, een journalist en een politieman te maken krijgen. Gewone mensen die in het felle licht van christelijke normen en waarden worstelen met goed en kwaad, liefde en seks, aanpassen of onderscheiden. Met Maastricht bescheiden op de achtergrond en als motto: Beter een zwakke zondaar dan een heilige in vroomheid verhard.

Jules Coenegracht schreef eerder zijn debuutbundel Engelen van Maastricht (2020) die lovend werd ontvangen:

‘Coenegrachts fraaie verhalen smaken naar meer.’

de Volkskrant

‘’s Avonds voor ik slapen ga, lees ik een verhaal uit dit boek. Daar word ik rustig van.’

– Marieke Heebink, actrice Internationaal Theater Amsterdam, tweevoudig winnares Theo d’Or

‘Wat een lief boek!’

– Oda Spelbos, Flikken Maastricht

Gezichten van zondaars | Jules Coenegracht | 13,1 x 21,1 cm | paperback | € 20,- | ISBN 9789493319097